Paramedische herstelzorg

Alles wat je moet weten over mondverzorging

Paramedische herstelzorg

Paramedische herstelzorg is een vorm van medische zorg die bestaat uit verschillende behandelingen, zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Deze behandelingen worden gegeven door een paramedisch behandelaar, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist.

Als je ernstige klachten of beperkingen hebt na COVID-19, kan je huisarts of medisch specialist beoordelen of je in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Dit is herstelzorg die wordt gegeven door een paramedisch behandelaar in de eerste lijn, dus zonder dat je eerst naar het ziekenhuis hoeft.

Om voor vergoeding van paramedische herstelzorg in aanmerking te komen, moet je meewerken aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg. Deze vergoeding geldt tot 6 maanden na de eerste behandeling en onder bepaalde voorwaarden. Het Zorginstituut Nederland heeft hierover meer informatie beschikbaar.

Kortom, paramedische herstelzorg kan een belangrijke rol spelen bij het herstel na COVID-19. Als je klachten hebt, bespreek dan met je huisarts of medisch specialist of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden.

Vergoeding en Kosten

Als je last hebt van langdurige coronaklachten, dan kom je mogelijk in aanmerking voor vergoeding van paramedische herstelzorg uit het basispakket. Deze vergoeding geldt tot 1 januari 2025. Hieronder vind je meer informatie over vergoeding en kosten van deze zorg.

Vergoeding

Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze zorg wordt vergoed vanuit het basispakket. Daarnaast is er tijdelijk en onder voorwaarden recht op vergoeding van paramedische herstelzorg uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022.

Eigen risico

Voor paramedische herstelzorg uit het basispakket geldt het eigen risico. Dit betekent dat je de eerste €385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Als je eigen risico nog niet volledig is opgebruikt, dan betaal je dus zelf de kosten van de zorg.

Kosten

De kosten van paramedische herstelzorg kunnen verschillen per zorgverlener en per behandeling. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling te informeren naar de kosten en vergoedingen bij je zorgverzekeraar en/of zorgverlener.

Maximum

Er geldt geen maximum aan het aantal behandelingen voor paramedische herstelzorg. Wel kan het zijn dat je zorgverzekeraar een maximum aantal behandelingen per jaar hanteert. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de behandeling te informeren bij je zorgverzekeraar naar de vergoedingen en eventuele beperkingen.

Herstel na Covid-19

Als je Covid-19 hebt gehad, kan het zijn dat je nog steeds last hebt van klachten en beperkingen tijdens je herstel. Gelukkig zijn er behandelmogelijkheden beschikbaar om je te helpen bij je herstel en om de langetermijnschade te beperken.

Een behandelprogramma dat kan worden ingezet tijdens je herstel is paramedische herstelzorg na Covid-19. Dit programma bestaat uit verschillende behandelsessies, zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze behandelingen kunnen je helpen bij het herstel van je spierkracht, geheugenproblemen, kortademigheid en vermoeidheidsklachten.

Bij het ontvangen van deze behandelingen worden je behandelgegevens bijgehouden in een dossier. Zo kan de zorgverlener je voortgang bijhouden en de behandelingen aanpassen indien nodig.

Het is belangrijk om te weten dat de effecten van de behandelingen kunnen verschillen per persoon. Wetenschappelijk onderzoek wordt momenteel uitgevoerd om de effectiviteit van paramedische herstelzorg na Covid-19 te bepalen.

Als je in de acute ziektefase zit, is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor een tweede behandeltermijn. Dit kan worden bepaald aan de hand van je symptomen en de waarschijnlijke corona-infectie.

Als je blijvende longschade hebt opgelopen door Covid-19, kan je doorverwezen worden naar een revalidatiecentrum. Hier kan je werken aan je herstel en het beperken van lichamelijke schade.

Het is mogelijk dat de tijdelijke regeling voor vergoeding van paramedische herstelzorg na Covid-19 wordt verlengd. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de effectiviteit van de behandelingen.

Als je vermoedt dat je opnieuw besmet bent met Covid-19, is het belangrijk om contact op te nemen met je huisarts of het ziekenhuis. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste zorgverlener en behandeling.

Het is ook belangrijk om na je herstel regelmatig poliklinische controle te ondergaan om eventuele langetermijnschade te voorkomen.

Veelgestelde Vragen

Als je last hebt van aanhoudende klachten of beperkingen na COVID-19, dan kan je in aanmerking komen voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over deze vorm van zorg.

Wat is paramedische herstelzorg?

Paramedische herstelzorg is een vorm van zorg die bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is bedoeld voor mensen die last hebben van aanhoudende klachten of beperkingen na COVID-19 en die hierdoor belemmerd worden in hun dagelijks leven.

Hoe lang duurt de behandelperiode?

De behandelperiode is afhankelijk van de ernst van de klachten en de individuele situatie van de patiënt. In sommige gevallen kan de behandeling enkele weken duren, terwijl het in andere gevallen enkele maanden kan duren. Het is belangrijk om regelmatig met de behandelaar te overleggen over de voortgang van de behandeling.

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor paramedische herstelzorg?

De huisarts of medisch specialist beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Als zij van mening zijn dat dit nodig is, dan kunnen zij een verwijzing geven naar een paramedisch behandelaar.

Wordt paramedische herstelzorg vergoed?

Ja, paramedische herstelzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij geldt wel het eigen risico. Het is verstandig om vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding en eventuele voorwaarden.

Waar kan ik meer informatie vinden over paramedische herstelzorg?

Het Zorginstituut Nederland heeft meer informatie over paramedische herstelzorg na COVID-19 op hun website staan. Daarnaast kan je ook terecht bij je huisarts of medisch specialist voor meer informatie en advies.